پاسخ به : آبیاری قطره‌ای زیر سطحی

#2034

علاقه مند به پلی اتیلن
مشارکت کننده
1p

مسائلی که در رابطه با آبیاری قطره ای زیر سطحی مطرح می شوند

مسائل و مشکلات آبیاری قطره‌ای زیر سطحی بیشتر در ابتدای ابداع سیستم مطرح بوده اند،اما اگرچه هنوز بطور بالقوه وجود دارند ولی با ساخت لوله‌های با مشخصات فنی بهتر و همجنین تدوین اصول طراحی زیر سطحی و بهبود مدیریت راهبری اصولی و درست سیستم،موارد مذکور در عمل مسئله ساز نخواهند بود.