پاسخ به : مزایای آبیاری قطره ای زیر سطحی

#2037

همیار محیط زیست
مشارکت کننده
2p

هزینه سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

در بدو ابداع سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی به فرم امروزی، اختلاف هزینه در سیستم قطره‌ای زیر سطحی با قطره‌ای معمول بسیار زیاد،اما امروزه با جهش تکنولوژیک در فرایند تولید و همچنین تبیین ظوابط طراحی این سیستم به همراه بکارگیری سیستم قطره‌ای دارای قطره چکان‌های دبی بسیار پایین ULFD که در روش قطره‌ای روی سطحی عملا در بسیاری شرایط کاربرد چندانی ندارد، موجب شده تا اختلاف سرمایه گذاری اولیه دو سیستم به حداقل برسد. از طرفی اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی میزان مصرف آب در دو سیستم قطره‌ای زیر سطحی با روی سطحی، هزینه بالاتر این سیستم را از نظر اقتصادی توجیه پذیر کند.