پاسخ به : نوار آبیاری قطره ای پلی اتیلن

#2040

پیام تهرانی
سرپرست کل
0p

نوار‌های تیپ یکی از مهمترین قسمت‌های سیستم آبیاری قطره ای را تشکیل می‌دهند و در انواع پلاک دار و درز دار می‌باشند که در آن آب بصورت قطره‌ای از آن خارج می‌شود و برای انواع کشت‌های ردیفی کاربرد دارند .
نوارهای آبیاری برای روش‌های مختلف آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیرسطحی) و گیاهان مختلف، با تنوع بسیار زیادی از نظر ضخامت و فاصله بین قطره چکان‌ها یا درزها تولید می‌شوند. اما پرمصرف‌ترین نوع آنها نوار آبیاری با ضخامت ۲۰۰ و ۱۵۰ میکرون با فواصل آبدهی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتی متر می‌باشد. معمولاً نوارهای آبیاری ایرانی از نوع درزدار و نوار‌های آبیاری خارجی از نوع پلاک‌دار می‌باشند.