پاسخ به : توصیه ها جهت روند بهتر اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

#2046

پیام تهرانی
سرپرست کل
0p

مراحل توسعه آبیاری تحت فشار

۱ – بررسی وضعیت موجود
۲ – بررسی و ارزیابی طرح های اجرا شده در سال های اخیر
۳ – ارائه الگوی طراحی منطقه با توجه به طرح های اجرا شده و ارزیابی شده
۴ – اصلاح روش های اجرایی و ارائه راه حل برای تسریع روند توسعه
۵ – مطالعه و تحقیق روی روش‌های جدیدتر آبیاری تحت فشار و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف
۶ – اجرای طرح‌های الگوی روش‌های نوین آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف
۷ – ارائه طرح‌های مدیریتی و بهره‌برداری مناسب برای افزایش راندمان‌های آبیاری
۸ – مطالعات اجتماعی و فرهنگی و آماده کردن زمینه پذیرش سیستم توسط زارعین منطقه