پاسخ به : معرفی سیستم آبیاری قطره ای

#2052

علاقه مند به پلی اتیلن
مشارکت کننده
1p

انواع سیستم های آبیاری قطره ای

1- سیستم آبیاری کلاسیک
2- آبیاری غلتان
3 – بیاری قرقره‌‌ای
4- آبیاری دوار مرکزی
5- آبیاری خطی
6- آبیاری زیر زمینی تراوا
7- آبیاری قطره‌ای ثقلی

یک سیستم آبیاری معمولا از ایستگاه پمپاژ(قلب دستگاه)و لوله‌های اصلی و فرعی تشکیل می‌شود.
1 –آبیاری قطره ای: شامل :پمپ/سیکلون/ پروانه/ فیلتر شن/ فیلتر توری/ تانک کود ،می‌باشد.
موتور پمپ:ممکن دیزلی باشد که از پمپ گریز از مرکز استفاده می کنیم.
پروانه:پروانه وقتی می چرخد از پمپ گریز از مرکز استفاده می کند و آب به سمت بیرون پرتاب می شود و بنابراین آب در آن قسمت انتها تحت فشار است و هرچه پروانه به سرعت بیشتری بچرخد فشار در آن قسمت بیشتر است و آب تا ارتفاع بالاتری می تواند برود. در پمپ های لجن کش که حاوی رسوبات است پروانه باید در آن جوری باشد که رسوبات درآن گیر نکند و پمپ های لجن معمولی پروانه دیگری دارد.
سیکلون : آب باید تا حد امکان تصفیه شود و سیکلن برای تصفیه شن و لای موجود در آب استفاده می شود(از خاصیت گریز از مرکز می توان استفاده کرد)و در سیکلون چرخش آب باعث میشود رسوباتی که با آب وارد می شود رسوبات در وسط جمع می شود(از نیروی جانب از مرکز استفاده می شود)
فیلتر شنی : استوانه ای دارد که ذرات شنی داخل آن قرار گرفته که آب وارد و از آن خارج می شود و رسو بات بین ذرات شنی گیر می کند.
تانک کود : یکی از مزیت های یک سیستم آبیاری این است که می توان کود را به صورت محلول درآورد و داخل تانک قرار داده و این کود به تدریج در مزرعه پخش می شود و نیازی به دستگاه کود پاش نیست.
فیلتر توری : دارای توری ظریفی است که آب ازآن عبور می کند و تمیز می شود.
لوله اصلی : مثل یک خیابان اصلی می ماند که لوله های فرعی ازآن منشعب می شود.
قطره چکان‌ها : روی لوله فرعی قرار می‌گیرند و۲ نوع قطره چکان داریم : 1 – روی لوله 2 – درون لوله
داخل قطره چکان یک مسیر مارپیچ وجود دارد که که آب وارد شده و فشار آب شکسته شده و در آخر آب قطره قطره بیرون می آید و با فشار خارج نمی شود تا خاک شسته و تخریب نشود.