پاسخ به : انواع سیستم های قطره ای

#2055

پیام تهرانی
سرپرست کل
0p

اجزاء تشکیل دهنده سیستم آبیاری قطره‌ای

اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم آبیاری قطره‌ای از نقطه‌ای که آب از چاه استخراج یا از محل دیگری تأمین می‌شود تا نقطه ورود به مزرعه همانند سایر روش‌های آبیاری است. نهرهای آبگیر،کانال، ناوها، لوله‌ها و سایر تأسیسات دیگر مستقل از سیستم آبیاری دراین روش نیز ممکن است وجود داشته باشد. مقدارجریان برای هر هکتار ممکن است مشابه روش بارانی بوده یا بسته به بازده آبیاری و مساحتی از زمین که مرطوب نخواهد شد کمتر از آن باشد.

نوع گیاه و فاصله بین گیاهان از عواملی است که مقدار جریان را در سیستم قطره‌ای مشخص می‌کند. اما در روش قطره‌ای از نقطه‌ای که آب قرار است وارد مزرعه شود تأسیسات دیگری بکار گرفته شود که در روش‌های آبیاری نیازی به آن نیست . چون روش قطره‌ای یک سیستم آبیاری تحت فشار است لذا در وهله نخست باید یک پمپ آب را از منبع دریافت و آن را با فشار لازم وارد سیستم لوله‌های آبیاری قطره‌ای نماید. در بعضی شرایط ممکن است آب از منبع اصلی تا مزرعه با لوله هدایت شده و اختلاف ارتفاع انرژی لازم برای فشار آب را تأمین نماید. در این وضعیت نیازی به پمپ نخواهد بود. اما در اکثر سیستم‌های معمول آبیاری قطره‌ای وجود پمپ برای تامین فشار الزامی است. آب با فشاری که توسط پمپ تامین می‌شود وارد یک لوله اصلی شده و این لوله تا ابتدای هر قطعه آبیاری ادامه پیدا می‌کند. هر قطعه از اراضی آبیاری به تعدادی زیر واحد تقسیم می‌شود که آب مورد نیاز آنها از یک لوله اصلی که به آن مانیفلد نیز گفته می‌شود تامین می‌گردد. بدین ترتیب که لوله اصلی در مسیر خود تعدادی لوله نیمه اصلی را که از آن منشعب می‌شوند تغذیه می‌کند.

از لوله نیمه اصلی بسته به فاصله ردیف‌های گیاهی تعدادی لوله‌ای فرعی یا لاترال منشعب می‌شود که طول هر یک از این لوله‌ها متناسب با ابعاد زیر واحد آبیاری یا برابر طول ردیف‌ها می‌باشند. لوله اصلی و نیمه اصلی می‌توانند از جنس فولاد، سیمان آزبست، پی وی سی و یا پلی‌اتیلن باشد اما لوله‌های فرعی معمولاً ازجنس پلاستیک پلی‌اتیلن می‌شوند. لوله‌های فرعی که از کنار ردیف‌های گیاه عبور می‌کنند مجهز به قطره‌چکان یا خروجی‌هایی می‌باشند که جریان آب توسط آنها با فشار بسیارکم به خارج گسیل شده و روی زمین پخش می‌شود.
یکی از وظایف اصلی قطره چکان کاهش فشار آب در هنگام خروج از آن است. بدین ترتیب پمپ، لوله اصلی ، لوله نیمه اصلی ، لوله فرعی و قطره‌چکان اجزاء پنجگانه اصلی یک سیستم آبیاری قطره‌ای راتشکیل می‌دهند. اما برای این که این اجزاء به درستی کار خود را انجام دهند و یا به لحاظ مدیریتی بتوان حداکثر بهره‌برداری را از یک سیستم قطره‌ای برد وسایل جانبی دیگری نیز به آن اضافه می‌شود که نه تنها از وجود آنها صرف نظر کرد در بسیاری موارد از ملزومات اصلی سیستم به شمار می‌روند. این اجزاء عبارتند از :
– شیر یکطرفه که بلافاصله پس از پمپ نصب می‌شود تا در خاموش شدن موتور از برگشت مجدد آب به داخل پمپ جلوگیری نماید.

– دستگاه‌های تزریق کننده کود و سم که با روش‌های مختلف ،کود محلول را وارد سیستم می‌کنند.
– جدا کننده‌های شن که در اثر چرخش آب در داخل آن و نیروی گریز از مرکز، ذرات جامد درشت و معلق آب راز آن جدا می‌کند، به این وسایل سیکلون نیز گفته می‌شود.
– فیلتر‌های شنی یا توری برای جداکردن ذرات معلق موجود در آب
– دستگاه‌های کلرزنی و یا تزریق اسید
– وسایل اندازه‌گیری آب ، فشار‌سنج‌ها، شیرهای مختلف ، پمپ‌های فشار و دیگر تجهیزاتی که بسته به ضرورت هر طرح ممکن است وجود داشته باشد.
– در بعضی سیستم‌ها ممکن است برای تصفیه اولیه آب نیاز به وجود حوضچه‌های ته نشینی نیز باشد.
به مجموعه این وسایل که قبل از ورود آب به لوله اصلی قرار گرفته و مجموعاً در یک محل متمرکزند کنترل مرکزی گفته می‌شوند.