پاسخ به : اتصال لوله‌های پلی اتیلن

#2110

اتصالات پلی اتیلن سفارشی شامل انواع سه راهي ، زانو ، تبديل ، فلنج و رينگ PP.STEIL در فشارهاي مختلف با مواد PE63, PE80, PE100 در ابعاد مختلف مي باشد .