پاسخ به : اتصالات الکتروفیوژن

#2120

در عملیات جوش الکتریکی رعایت نکات زیر لازم می باشد:

1- پخش حرارت به صورت یکنواخت در طول جوش باشد.

2- درجه حرارت و فشار قسمت ذوب شده به دقت کنترل شود.

3- از وارد شدن آسیب به سیم پیچ کوپلر جلوگیری به عمل آید.

4- حفاظت لازم قبل، در حین و بعد از انجام اتصال ضروری است.

5- زمان مناسب برای الکتروفیوژن در نظر گرفته شود.

6- لوله به صورت عمود بر محور آن بریده شود و زبری‌ها با سمباده صاف و دوسر لوله تمیز شود.

7- هر نوع کثیفی از روی لوله پاک گردد.

8- قطعه اتصالی را در محل آماده نموده و از نظر تمیزی معاینه گردد.

9- قسمت تراشیده شده لوله با مواد مناسب تمیز شود. (مانند ایزو پروپانول)

10- برای هر اتصال از این نوع، استفاده از گیره، برای نگهداری مجموعه در حال اتصال ضروری است.اتصالات الکتروفیوژن

11- با توجه به مشخصه‌های مورد نیاز از نظر ولتاژ و زمان جوش، کنترل‌های لازم به عمل آید.

12- سیستم اتصال در داخل گیره، تا گیرایش کامل باقی خواهد ماند.