پاسخ به : قطره چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

#2123

عوامل گرفتگی فیزیکی قطره چکان ها
مهم ترین عوامل گرفتگی فیزیکی ، ذرات معلق می باشند این ذرات علاوه بر آب های سطحی در آب های زیر زمینی نیز موجود می باشند . غالبا برای جلوگیری از گرفتگی های فیزیکی و زیستی لازم است که از انواع صافی ها استفاده شود .