پاسخ به : پلی اتیلن سخت و پلی اتیلن نرم ؟

#2129

HDPE یا پلی اتيلن سنگين چیست ؟
اين پلي اتيلن داراي زنجير پليمری بدون شاخه است. بنابراين نيروي بين مولكولي در زنجيره بالا و استحكام كششي آن بيشتر از بقيه پلي اتيلن‌ها است. شرايط واكنش و نوع كاتاليزور مورد استفاده در توليد پلي اتيلن سنگین HDPE موثر است. براي توليد پلي اتيلن بدون شاخه معمولاً از روش پليمريزاسيون با كاتاليزور زيگلر ـ ناتا استفاده مي‌شود.
جهت تولید لوله پلی اتیلن برای کاربردهای تحت فشار از پلی اتیلن سنگین استفاد ه میشود