پاسخ به : آبیاری قطره‌ای زیر سطحی

#2138

فواید آبیاری قطره ای زیرسطحی
در مورد سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی فواید زیادی گزارش شده که بیشتر مشابه آبیاری قطره ای می باشد . در این نوشتار به فواید اختصاصی آبیاری قطره ای زیرسطحی اشاره می شود .

۱- کاهش نیروی کارگری مورد نیاز در صورت مواظبت و بهره برداری مناسب از سامانه

۲- بهبود راندمان جذب مواد غذایی در حاشیه حجم خاک خیس شده

۳- کاهش تلفات آب از طریق کاهش تبخیر از سطح خاک

۴- کاهش رشد و جوانه زنی علف های هرز

۵- عدم محدودیت برای عملیات زراعی از قبیل سم پاشی و برداشت

۶- صرفه جویی در مصرف آب ، کود ، سم ، موادغذایی و بالابردن کارایی مصرف آن ها

۷- افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول به واسطه یکنواختی پخش مناسب آب و مرطوب نگه داشتن محیط ریشه

۸- کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری