پاسخ به : آبیاری قطره‌ای زیر سطحی

#2139

آیا تغییر روش آبیاری از غرقابی به آبیاری زیرسطحی امکان پذیر است؟
در شرایط آب و هوایی ایران، یکی از موانع اصلی افزایش تولید محصولات کشاورزی، عدم استفاده صحیح از منابع آبی می باشد. زیرا عمده آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود که راندمان این بخش بسیار پایین می باشد.
سیستم آبیاری زیرسطحی یک روش نوین می باشد که می توان مشکلات مذکور را حل نماید. در این روش آب مورد نیاز گیاه از ۳ طریق و به طور مستقیم با حداقل تبخیر در اختیار گیاه قرار می گیرد:

1-لوله های قطره چکان دار

۲- لوله های تراوا

۳- کپسول رسی متخلخل